Aktualności


Informacja COVID-19

2020-10-23

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 23.10.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 346 ( miasto: 235; gmina: 111)


Informacja COVID-19

2020-10-21

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 21.10.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 335 ( miasto: 229; gmina: 106)


Informacja COVID-19

2020-10-19

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 19.10.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 337 ( miasto: 263; gmina: 74)


KOMUNIKAT

2020-10-19

Wypłata świadczeń wychowawczych 500+, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pomocy społecznej ( zasiłki celowe, okresowe i stałe )
Wypłata świadczeń ( forma gotówkowa ) za miesiąc październik 2020 r. będzie realizowana od dnia 19.10.2020 r. od godz.12.00 w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego przy ul. Oławskiej 27 w godzinach od 9.30.- 16.00 z zachowaniem godzin dla seniora 10.00-12.00. Świadczenie będzie wypłacone po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).


Informacja COVID-19

2020-10-16

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 16.10.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 296 ( miasto: 238; gmina: 58)


Informacja COVID-19

2020-10-14

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 14.10.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 240 ( miasto: 196; gmina: 44)


Informacja COVID-19

2020-10-05

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 05.10.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 104 ( miasto: 89; gmina: 15)


Informacja COVID-19

2020-09-24

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 24.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 78 ( miasto: 68; gmina: 10)


Informacja COVID-19

2020-09-23

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 23.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 90 ( miasto: 81; gmina: 9)


Informacja COVID-19

2020-09-22

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 22.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 75 ( miasto: 70; gmina: 5)


Informacja COVID-19

2020-09-21

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 21.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 71 ( miasto: 64; gmina: 7)


Informacja COVID-19

2020-09-17

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 17.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 84 ( miasto: 74; gmina: 10)


Informacja Kierownika MGOPS w Jelczu – Laskowicach

2020-09-16

Świadczenie wychowawcze "500+" za miesiąc wrzesień 2020 r. (forma gotówkowa) będzie wypłacane od 17.07.2020 r. w kasie Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Witosa 24.


Kierownik MGOPS Iwona Ekhard


Informacja COVID-19

2020-09-04

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 04.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 73 ( miasto: 64; gmina:9 )


Informacja COVID-19

2020-09-03

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 03.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 115 ( miasto: 104; gmina:11 )


Informacja COVID-19

2020-09-02

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 02.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 157 ( miasto: 146; gmina:11 )


Informacja COVID-19

2020-09-01

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 01.09.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 144 ( miasto: 139; gmina:5 )


Informacja COVID-19

2020-08-31

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 31.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 142 ( miasto: 136; gmina:6 )


Informacja COVID-19

2020-08-28

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 28.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 148 ( miasto: 138; gmina:10 )


Pomoc materialna o Charakterze Socjalnym – Stypendium Szkolne 2020/2021

2020-08-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, informuje o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną o Charakterze Socjalnym - Stypendium Szkolne. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Informacja COVID-19

2020-08-27

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 27.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 158 ( miasto: 143; gmina:15 )


Informacja COVID-19

2020-08-26

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 26.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 149 ( miasto: 136; gmina:13 )


Informacja COVID-19

2020-08-25

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 25.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 141 ( miasto: 131; gmina:10 )


Informacja COVID-19

2020-08-24

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 24.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 153 ( miasto: 141; gmina:12 )


Informacja COVID-19

2020-08-14

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 14.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 159 ( miasto: 142; gmina:17 )


Informacja COVID-19

2020-08-13

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 13.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 173 ( miasto: 144; gmina:29 )


Informacja COVID-19

2020-08-12

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 12.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 174 ( miasto: 144; gmina:30 )


Informacja COVID-19

2020-08-11

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 11.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 184 ( miasto: 151; gmina:33 )


Informacja COVID-19

2020-08-10

Stan na 10.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 187 ( miasto: 157; gmina:30 )


Informacja COVID-19

2020-08-06

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 06.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 177 ( miasto: 147; gmina: 30 )


Informacja COVID-19

2020-08-05

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 05.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 174 ( miasto: 145; gmina: 29 )


Informacja COVID-19

2020-08-04

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 04.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 169 ( miasto: 139; gmina: 30 )


Informacja COVID-19

2020-08-03

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 03.08.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 117 ( miasto: 87; gmina: 30 )


Informacja COVID-19

2020-07-31

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 31.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 81 ( miasto: 59; gmina:22 )


OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

2020-07-31

Od 3 sierpnia 2020 r można składać w MGOPS Jelcz - Laskowice wnioski w formie papierowej.

1. Wejście do Urzędu tylko w MASECZCE !

2. Do urzędu wchodzą TYLKO DWIE OSOBY.

3. Należy mieć własny długopis.

4. Wnioski z KOMPLETEM dokumentów należy wrzucać do urny.


Informacja COVID-19

2020-07-30

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 30.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 64 ( miasto: 53; gmina:11 )


Informacja COVID-19

2020-07-29

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 29.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 67 ( miasto: 52; gmina:15 )


Informacja COVID-19

2020-07-28

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 28.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 62 ( miasto: 54; gmina:8 )


Informacja COVID-19

2020-07-27

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 27.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 63 ( miasto: 53; gmina:10 )


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2020-07-23PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – wrzesień 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Informacja COVID-19

2020-07-23

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 23.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 85 ( miasto: 72; gmina:13 )


Informacja COVID-19

2020-07-22

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 22.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 88 ( miasto: 73; gmina:15 )


Informacja COVID-19

2020-07-21

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 21.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 91 ( miasto: 70; gmina:21 )


Informacja COVID-19

2020-07-20

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 20.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 83 ( miasto: 67; gmina:16 )


Informacja COVID-19

2020-07-17

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 17.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 97 ( miasto: 78; gmina: 19 )


Informacja COVID-19

2020-07-16

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 16.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 97 ( miasto: 78; gmina: 19 )


Informacja COVID-19

2020-07-15

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 15.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 93 ( miasto: 75; gmina: 18 )


Informacja Kierownika MGOPS w Jelczu – Laskowicach

2020-07-15

Kierownik MGOPS informuje, że wszelkie świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki i świadczenia rodzinne) są już wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Witosa 24.
Ponadto informujemy, że świadczenie wychowawcze "500+" będzie wypłacane od 21.07.2020 r.
Kierownik MGOPS Iwona Ekhard


Informacja COVID-19

2020-07-14

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 14.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 126 ( miasto: 107; gmina: 19 )


Informacja COVID-19

2020-07-13

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 13.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 144 ( miasto: 124; gmina:20 )


Informacja COVID-19

2020-07-10

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 10.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 123 ( miasto: 107; gmina:16 )


Informacja COVID-19

2020-07-09

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 09.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 126 ( miasto: 106; gmina:20 )


Informacja COVID-19

2020-07-08

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 08.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 122 ( miasto: 105; gmina:17 )


Informacja COVID-19

2020-07-07

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 07.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 122 ( miasto: 101; gmina:21 )


Informacja COVID-19

2020-07-06

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 06.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 126 ( miasto: 105; gmina:21 )


Informacja COVID-19

2020-07-03

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 03.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 123 ( miasto: 100; gmina: 23 )


Informacja COVID-19

2020-07-02

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 02.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 85 ( miasto: 67; gmina: 18 )


Informacja COVID-19

2020-07-01

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 01.07.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 82 ( miasto: 62; gmina: 20 )


Informacja COVID-19

2020-06-30

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 30.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 78 ( miasto: 58; gmina: 20 )


Informacja COVID-19

2020-06-29

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 29.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 62 ( miasto: 46; gmina: 16 )


Informacja COVID-19

2020-06-26

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 26.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 60 ( miasto: 36; gmina:24 )


Informacja COVID-19

2020-06-25

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 25.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 54 ( miasto: 28; gmina:26 )


KOMUNIKAT

2020-06-24

UWAGA

Informacje przyznające świadczenie „Dobry Start” - 300 zł jednorazowe wsparcia dla uczniów wysłane drogą elektroniczną w okresie od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r. dotyczyły przyznanych i zrealizowanych świadczeń za rok 2019.


Informacja dot. programu „Dobry Start” - 300 zł dla uczniów.

2020-06-24

Szczegóły programu "Dobry start"

Dołączone pliki:


Informacja COVID-19

2020-06-24

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 23.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 45 ( miasto: 27; gmina:18 )


Informacja COVID-19

2020-06-23

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 23.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 48 ( miasto: 26; gmina:22 )


Informacja COVID-19

2020-06-22

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 22.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 41 ( miasto: 25; gmina:16 )


Informacja COVID-19

2020-06-19

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 19.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 31 ( miasto: 23; gmina: 8 )


Informacja COVID-19

2020-06-18

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 18.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 36 ( miasto: 28; gmina: 8 )


Informacja COVID-19

2020-06-17

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 17.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 35 ( miasto: 27; gmina: 8 )


Informacja COVID-19

2020-06-16

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 16.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 35 ( miasto: 27; gmina: 8 )


Informacja

2020-06-15

Wypłata świadczeń wychowawczych 500+ ( forma gotówkowa ) za miesiąc czerwiec 2020 r. będzie realizowana od dnia 16.06.2020 r. w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego przy ul. Oławskiej 27 w godzinach od 9.00.- 16.30. Świadczenie będzie wypłacone po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).


Informacja COVID-19

2020-06-15

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 15.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 31 ( miasto: 25; gmina:6 )


Informacja COVID-19

2020-06-09

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 09.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 19 ( miasto: 15; gmina:4 )


Informacja COVID-19

2020-06-08

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 08.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 18 ( miasto: 15; gmina:3 )


Informacja COVID-19

2020-06-05

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 5.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 19 ( miasto: 16; gmina:3 )


Informacja COVID-19

2020-06-04

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 4.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 15( miasto: 12; gmina:3 )


Informacja COVID-19

2020-06-02

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 2.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 32( miasto: 29; gmina:3 )


Informacja COVID-19

2020-06-01

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 1.06.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 38 ( miasto: 34; gmina:4 )


Informacja COVID-19

2020-05-29

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 29.05.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 105 ( miasto: 95; gmina:10 )


Informacja COVID-19

2020-05-28

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 28.05.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 103 ( miasto: 93; gmina:10 )


Informacja COVID-19

2020-05-27

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 27.05.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 109 ( miasto: 99; gmina:10 )


Informacja COVID-19

2020-05-26

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 26.05.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 81 ( miasto: 79; gmina:2 )


Informacja COVID-19

2020-05-25

Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

Stan na 25.05.2020r
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 45 ( miasto: 40; gmina:5 )


Informacja dla bezrobotnych

2020-05-22

Szanowni Państwo!
Oddział PCK w Oławie organizuje pomoc w formie paczek (żywność i środki higieny).
Zapraszamy do kontaktu z biurem PCK w Oławie
osobiście lub pod nr telefonu 71 313 23 25 (w godzinach 8 - 15) osoby, które z powodu COVID-19 straciły pracę lub zawiesiły działalność gospodarczą.
Warunkiem otrzymania paczki jest:
- grupa wiekowa 25-60 lat
- dokument potwierdzający status bezrobotnego od co najmniej połowy marca 2020
- dokument informujący o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej od co najmniej połowy marca 2020

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja COVID-19

  2020-05-22

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 22.05.2020r
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 49 osób ( miasto: 43; gmina:6 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-21

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 21.05.2020r
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 49 osób ( miasto: 43; gmina:6 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-20

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 20.05.2020r

  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 48 osób ( miasto: 44; gmina:4 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-18

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 18.05.2020r
  Powiat oławski- 138 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 44 osoby ( miasto: 40; gmina:4 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-15

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 15.05.2020r
  Powiat oławski- 163 osoby;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 51 ( miasto: 44; gmina:7 )


  KOMUNIKAT

  2020-05-15

  Wypłata świadczeń wychowawczych

  Wypłata świadczeń wychowawczych 500+ ( forma gotówkowa ) za miesiąc maj 2020 r. będzie realizowana od dnia 19.05.2020 r. w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego przy ul. Oławskiej 27 w godzinach od 9.30.- 16.00 z zachowaniem godzin dla seniora 10.00-12.00. Świadczenie będzie wypłacone po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).


  Informacja COVID-19

  2020-05-14

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 14.05.2020r
  Powiat oławski- 187 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 56 ( miasto: 46; gmina:10 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-13

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 13.05.2020r
  Powiat oławski- 180 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 48 ( miasto: 38; gmina:10 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-12

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 12.05.2020r
  Powiat oławski- 203 osoby;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 51 ( miasto: 41; gmina:10 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-11

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 11.05.2020r
  Powiat oławski- 223 osoby;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 53 ( miasto: 38; gmina:15 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-08

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 08.05.2020r
  Powiat oławski- 220 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 57 osób ( miasto: 38; gmina:19 )


  Informacja

  2020-05-08

  WAŻNE!

  Wnioski na świadczenie
  wychowawcze 500+
  należy skladać od lutego 2021 r.
  Decyzje, które są realizowane w obecym okresie zasiłkowym
  wygasają 31-05-2021 r.

  Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021
  Świadczenia rodzinne
  Funduszsz alimentacyjny
  "Dobry Start" 300+

  należy składać drogą elektroniczną
  od 01-07-2020 r.
  wersja papierowa będzie wydawana
  od 01-08-2020 r.
  z uwzględnieniem szczególnych warunków zachowania bezpieczeństwa w związku z trwającą epidemią COVID-19.


  Informacja COVID-19

  2020-05-07

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 07.05.2020r
  Powiat oławski- 229 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 56 osób ( miasto: 40; gmina:16 )


  Informacja COVID-19

  2020-05-04

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 04.05.2020r
  Powiat oławski- 265 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 102 osoby ( miasto: 80; gmina:22 )


  Informacja COVID-19

  2020-04-30

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 30.04.2020r
  Powiat oławski- 200 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 51 ( miasto: 39; gmina:12 )


  Informacja COVID-19

  2020-04-29

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną.

  Stan na 29.04.2020r
  Powiat oławski- 197 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 46 ( miasto: 34; gmina:12 )


  Informacja COVID-19

  2020-04-28

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:

  Stan na 28.04.2020r
  Powiat oławski- 174 osoby;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 43 ( miasto: 30; gmina:13 )


  Informacja COVID-19

  2020-04-27

  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Stan na 25.04.2020r.
  Powiat oławski - 209 osób
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 55 (miasto: 41; gmina: 11).

  Stan na 27.04.2020r.
  Powiat Oławski:160 osób;
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 38 ( miasto: 26; gmina:12 )


  Informacja COVID-19

  2020-04-23

  Stan na 23.04.2020r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 262 osoby
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 63 osoby (miasto: 45; gmina: 18)


  Informacja Kierownika MGOPS w Jelczu – Laskowicach

  2020-04-22

  Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że placówka ogranicza kontakt osobisty dla interesantów – do odwołania.
  Wnioski, podania (z adresem i nr telefonu) w sprawach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych należy składać do przygotowanej w tym celu urny (wystawionej w holu budynku), drogą mailową ( mgopsjelcz@poczta.onet.pl ) lub pocztą tradycyjną. W sprawach wyjątkowych osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
  Kontakt telefoniczny:
  Pomoc społeczna: 71 318 15 12
  Dział świadczeń rodzinnych: 71 318 21 59
  Kierownik MGOPS
  Iwona Ekhard


  Informacja COVID-19

  2020-04-22

  Stan na 22.04.2020r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 276 osób
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 65 osób.


  Informacja COVID-19

  2020-04-21

  Stan na 21.04.2020r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 278 osób
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 64 osoby.


  Informacja

  2020-04-20

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach informuje, że rodziny, które miały przyznane decyzją bezpłatne posiłki dla dzieci (w szkole lub przedszkolu) mogą składać podania o przyznanie zasiłku celowego na posiłki.
  Dotyczy rodzin korzystających z pomocy finansowej do 100% kryterium dochodowego (tj. do 528 zł/ osobę w rodzinie).
  Kierownik MGOPS Iwona Ekhard


  Informacja COVID-19

  2020-04-20

  Stan na 20.04.2020r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 265 osób
  Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - 56 osób.


  Komunikat

  2020-04-16

  Wypłata świadczeń wychowawczych

  Wypłata świadczeń wychowawczych 500+ ( forma gotówkowa ) za miesiąc kwiecień 2020 r. będzie realizowana od dnia 17.04.2020 r. w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego przy ul. Oławskiej 27 w godzinach od 9.30.- 16.00 z zachowaniem godzin dla seniora 10.00-12.00. Świadczenie będzie wypłacone po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).


  Informacja COVID-19

  2020-04-16

  Stan na 16.04.2020r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 309 osób
  Gmina Jelcz-Laskowice - 62 osoby.


  Informacja COVID-19

  2020-04-15

  Stan na 15.04.2020r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 327 osób
  Gmina Jelcz-Laskowice - 66 osób.


  Informacja COVID-19

  2020-04-09

  Stan na 09.04.2020 r.
  Aktualna liczba osób objętych kwarantanną:
  Powiat oławski - 291 osób;
  Gmina Jelcz - Laskowice - 74 osoby.


  Informacja

  2020-04-08

  Jelcz – Laskowice, 08.04.2020 r.

  INFORMACJA


  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że w dniu 10.04.2020 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.
  Dzień wolny ustalono w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj.: 15 sierpnia.
  Wszelkie informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu: 509 974 788

  Kierownik MGOPS
  Iwona Ekhard


  KOMUNIKAT

  2020-03-20

  Dyżur telefoniczny w związku z COVID-19

  czytaj całośćczytaj całość...


  Komunikat

  2020-03-17

  Apel do mieszkańców Gminy Jelcz - Laskowice

  czytaj całośćczytaj całość...


  Komunikat

  2020-03-16

  Wypłata świadczeń wychowawczych

  czytaj całośćczytaj całość...


  Komunikat

  2020-03-16

  Wypłata zasiłków celowych

  czytaj całośćczytaj całość...


  WAŻNE

  2020-03-13

  KOMUNIKAT

  Kierownik
  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID19 placówka jest zamknięta dla interesantów na okres od 16.03.2020r. do odwołania.
  Wnioski, podania w sprawach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych należy składać drogą mailową ( mgopsjelcz@poczta.onet.pl )lub pocztą tradycyjną.
  W pozostałych sprawach należy kontaktować się telefonicznie:
  Pomoc społeczna: 71 3181512
  Dział świadczeń rodzinnych: 71 318 2159.
  Kierownik MGOPS
  Iwona Ekhard


  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  2020-02-26  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  PODROGRAM 2019

  CELEM PROGRAMU
  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:
  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020
  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach pełni funkcję OPL i przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Informacja

  2019-12-19

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach informuje, że w dniu 24.12.2019 r (Wigilia) Ośrodek będzie czynny do godziny 13.oo.
  W dniu 27.12.2019 r (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

  Kierownik MGOPS
  Iwona Ekhard


  Podprogram 2019 – opóźnienie rozpoczęcia

  2019-10-29  Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

  Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Terminy wypłat

  2019-10-29

  Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia wychowawcze 500+ podlegają wypłacie do końca bieżącego miesiąca.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają wypłacie według ustalonego harmonogramu:

  czytaj całośćczytaj całość...
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji